Đăng ký nhận bản tin x

Tư vấn kế toán

A/ Dịch vụ ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

§  Đăng ký hệ thống kế toán; tư vấn thiết lập hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với yêu cầu báo cáo và hoạt động của khách hàng;
§  Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ;
§  Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán;
§  Lập các tờ khai thuế VAT, Thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, thuế Thu nhập cá nhân
§  Lập báo cáo tài chính tháng/ quý/năm; phân tích so sánh biến động kết quả kinh doanh qua các giai đoạn
§  Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN và thuế khác (nếu có)
§  Chuyển toàn bộ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế và chứng từ gốc cho Công ty bao gồm tài liệu đã in và bản lưu trên máy tính
§  Tư vấn, trợ giúp doanh nghiệp làm sổ sách kế toán, làm báo cáo tài chính, lập các tờ khai thuế phát sinh.
§  Hướng dẫn nhân viên lập báo cáo về các khoản chi phí thuế hàng tháng/ quý / năm, xem xét các giải pháp để tối thiểu hóa khoản chi phí này phù hợp với luật định tại Việt Nam;
§  Đảm bảo công việc kế toán, tài chính, thuế được thực hiện đầy đủ, phù hợp với Luật pháp Việt Nam và yêu cầu của Ban Giám Đốc;
§  Thay mặt Công ty giải trình các vấn đề liên quan đến số liệu kế toán đã lập
§  Tư vấn, thiết lập công thức tính giá thành sản phẩm
§  Nghiên cứu đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty, hệ thống pháp luật cũng như các quy định liên quan về kế toán, kiểm toán, tài chính ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty;

B/ Soát xét sổ sách, báo cáo tài chính/ huấn luyện kèm cặp nhân viên kế toán của khách hàng

§  Gửi các form mẫu bảng biểu cần lập cho nhân viên kế toán
§  Liệt kê các công việc cần làm hàng tháng, hàng quý
§  Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán, định khoản nghiệp vụ lên phần mềm
§  Hướng dẫn cách kiểm tra đối chiếu giữa các phần hành, các sổ chi tiết, đảm bảo mọi giao dịch được phản ánh đầy đủ, chính xác
§  Cập nhật các văn bản, quy định, luật thuế có liên quan đến hoạt động của công ty
§  Định kỳ hàng tháng, hàng quý, HồngViệt tiến hành kiểm tra, soát xét sổ sách báo cáo tài chính trước khi kế toán Công ty nộp cho các cơ quan chức năng
§  Sau khi kiểm tra soát xét, Hồng Việt liệt kê danh mục các bút toán đề nghị điều chỉnh, phát hành Thư tư vấn nêu rõ lý do sai sót, quy định hiện hành.. để kế toán công ty rút kinh nghiệm chỉnh sửa các kỳ sau; hướng dẫn kế toán công ty điều chỉnh các sai sót trong kỳ;

C/ Tuyển chọn cung cấp nhân viên kế toán, kế toán trưởng

§  Xem xét mô hình hoạt động của công ty để đề xuất số lượng nhân viên kế toán cần thiết
§  Tuyển chọn nhân viên kế toán thích hợp với vị trí công việc đảm nhận
§  Phân công chức năng nhiệm vụ cho từng nhân viên kế toán
§  Hướng dẫn quy trình chuẩn cho giai đoạn ban đầu để kế toán thực  hiện dễ dàng và bài bản
§  Cung cấp kế toán trưởng, chịu trách nhiệm giám sát, điều hành phòng kế toán và giải trình các vấn đề với Ban lãnh đạo và với bên thứ 3.
Tin cùng loại
Giới thiệu dịch vụ tư vấn kế toán
Trụ sở chính
P.701, Tầng 7, Tòa nhà OIIC, 248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 39302487 - Fax: (84-8) 39302478
Email: info@phamconsult.com
Chi nhánh Hà Nội:
Tầng 6, 54 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 32484862 /Fax: (84-4) 32484864
Email: info@phamconsult.com
Liên hệ với chúng tôi